Algemene voorwaarden Toeps Fotografie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografieboekingen. Aanpassingen op deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in een offerte.

Shoot

Shootdagen duren maximaal 8 uur, hierna wordt overwerk gerekend.

In geval van afzegging binnen 24 uur voor de shoot wordt 50% van de dagprijs gerekend.

Gebruik achtergrondpapier wordt aan de opdrachtgever doorberekend. Indien het papier betreft dat al in de studio aanwezig was, wordt 50% van de aanschafprijs doorberekend. Specifieke kleuren, die speciaal voor de shoot besteld zijn, worden voor 100% doorberekend.

Selectie en nabewerking

Fotograaf maakt binnen één week na de shoot een selectie van de beelden. Fotograaf stuurt deze selectie in lage resolutie door via WeTransfer of een andere digitale overdracht. Onbewerkte foto’s die voor selectie gestuurd zijn mogen niet gepubliceerd worden.

Klant selecteert binnen één week na toesturing van de selectie de te bewerken foto’s en geeft daarbij aanwijzingen voor nabewerking, tenzij anders overeengekomen. Eenmaal doorgegeven bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

Fotograaf levert de bewerkte beelden maximaal twee weken nadat klant de selectie heeft doorgegeven. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn de selectie doorgeeft, is fotograaf niet meer gehouden aan deze levertijd.

Foto’s worden digitaal aangeleverd, via WeTransfer of een andere digitale overdracht. Alleen de bewerkte, uitgekozen beelden worden geleverd.

Standaard nabewerking omvat basis beauty retouch, geen uitgebreide handelingen zoals het vervangen van een persoon of achtergrond. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend. Het is de klant niet toegestaan zelf beeld te (laten) bewerken, tenzij anders overeengekomen.

Het is de klant toegestaan éénmaal een verzoek tot aanpassing in de nabewerking door te geven, binnen één week na levering van de foto’s.

Auteurs- en gebruiksrecht

Auteursrecht blijft altijd in handen van de fotograaf.

Gebruik van het beeld (editorial/commercieel, periode) wordt vooraf in een offerte vastgelegd. Bij uitbreiding gebruik dient de klant contact op te nemen met de fotograaf voor een nieuwe prijsafspraak. Bij editorial gebruik van het beeld dient de naam van de fotograaf altijd vermeld te worden.

Bij schending gebruik stuurt de fotograaf een factuur met 200% boete.

Facturatie

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. De factuur wordt op zijn vroegst de dag na de fotoshoot verzonden.

De betalingsverplichting geldt voor de partij die de fotograaf heeft ingehuurd, en is niet afhankelijk van eventuele betaling door een opdrachtgever verderop in de keten.

Indien een opdrachtgever aanvullende informatie nodig heeft, zoals een opdrachtbevestiging of werkbon, dient deze daar zelf navraag naar te doen. Dit heeft geen invloed op de betalingstermijn.

Wanneer een factuur veertien dagen na de vervaldatum nog steeds niet is betaald, zullen wettelijke rente en incassokosten (met een minimum van 40,-) in rekening woren gebracht.